AML – Arbeidsmiljøloven Funker for Folk Fleste, ikke «Unnværeshet»

Forholdsvis til flere andre land har Norge en AML som er faktisk fleksibelt nok for at bedrifter skal kunne ta opp en del kapasitet med midlertidig ansatte. Hvorfor trenger man utvidet tilgang til arbeidere som et års forbruksvare? Man har seks måneder for å forvalter ressursene bedre, og det er ofte ganske lite å spare inn når man vurdere produktivitet som man får fra erfaren, motiverte, lojale medarbeider man vil disponere mot kapasiteten man trenger. Det er bare en illusjon på regnskapet at det puste-pute av 20% ansatte som midlertidig eller innleid er noe som spare mye penger. De beste arbeidere i privatsektoren søker seg bort til fastjobb.

Det var en overraskelse for meg at tidligere Ap lederen, Jens Stoltenberg som Statsminister støtte og innførte vikarbyrå-lovverk i tråd med EU, men egentlig når man ser på detaljene det egentlig utviklet bedre vilkår for arbeidstakere som jobber gjennom bemannings firmaer. På den andre siden var egentlig bruk av innleide ikke noe særlig utviklet fordi kostnader ble faktisk høyere for faglærte ansatte i industri.

Verstinger er offentlige arbeidsgivere, og det er noe som mange på begge sider av stortinget viser til. På Blå-Blå snakker de om et nytt lovverk som da bare gjenspeiler nåværende praksis, men blant LO snakker man om innstramning av offentlige og de nære offentlige verstinger i barnehage og rengjøring blant annet. Det er blitt en ukultur i det offentlige sektor, særlig på helsevesenet, men man må også forstår at de som er fast ansatte er VELDIG fast ansatt! Nedbemanning i en sektor som vokser med en stadig eldre befolkning er ikke veldig aktuelt når folk flest stemmer for velferdsstatens beste og ikke en privat-forsikret modell.

Privat, særlig mindre bedrifter, ofte utnytter folk ved å tilby dem «en til engasjement eller ingenting» og noen, særlig ufaglærte og innvandrere kollaborerer ved å ikke stå opp for sine rettigheter. Dårlig forvaltning av ressurser mener jeg. Bedre at de firma benytter seg av gode bemanningsbyrået med ofte lojale, arbeidsdyktige fast ansatte som tar oppdrag mens sjefen hos byrået deres prøve å enten utvide kontrakten eller finner på andre oppdrag. Adecco og Manpower har mange som er faste og blir innleide slike.

At noen misbruker folk ved å egentlig bryte AML, og at det skal da bli et godkjent årsak for lovendringer er tåpelig.  Det er som om man snakker om folk som kjøre 60-70 km i timen forbi et barneskole som ligger ved et 30 sone.

Men Frp – Høyere har et lite propaganda våpen. Det med unge, ufaglærte voksen som ikke komme seg inn på arbeidsmarkedet. Sikkerhet i alle samens arbeidsliv skulle svekkes slikt noen «high school drop outs» skal kunne jobbe hos MacDonalds på ett år uten å bli fast ansatt.  Det er beundringsverdig at Erna Solberg på første dag som Statsminister, sa at unge folk som faller fra i Videregående / Fagskole –systemet er noen som virkelig trenger hjelp fra regjerning. Mer Labour enn Thatcher det! Men virkemidler er helt feil, og egentlig mange unge erfarer en sterk motsetning til.

Jeg var egentlig arbeidsledig en stund, og i fjor maset jeg NAV for å gå på kurs for å forfriske CVen og å få ny orientering mot arbeidsmarkedet her i Aust Agder. Så var det Jobbklubb og jeg måtte stå på venteliste, men kom inn fordi noen ikke stilte opp. Over en halvdel av deltagere var de unge, ufaglærte og de eldre hadde fag som det var lite etterspørsel i markedet. En annen var på jobbklubb med ønsker å komme seg ut av 50% ansettelse med en arbeidsgiver som da egentlig måtte gi seg og gir ham 100% fast eller mister en lojale medarbeider til en annen jobb han fikk tilbud på. Et par damer var lei seg for å ha blitt ringe vikar og inn-og-ut av NAV systemet hele tiden.

Blant de unge voksene var der ganske triste historier, hvor fleste dreide seg om utnyttelsen på arbeidsmarkedet ved bruk av midlertidig ansettelsesform og «fleksibilitet» i arbeidstimer.  De hadde fått minimalt opplæring og blitt kastet ut så snart sesongen eller seks måneder var utgått. De bodde på bygda og snakket om upålitelige biler, upålitelige rutebusser, upålitelig skyss til jobben. Bil-låne kunne de ikke få, uten fastjobb. De snakket om å stille opp i Arendal uten å vite om de fikk arbeidstimer denne dagen, og dermed bruke kanskje to timers lønn på bussbilletten, usikkert om de ville få tjent det inn igjen.

Det var virkilgheten i dag. Får de da fordeler å ha utvidet midlertidig ansettelse til et år? Nei ikke særlig. Jeg trodde i mange år at et magisk års erfaring i jobb var nøklen til yrket, fremførsel, høyere lønn. Sannheten er at man bør finne en jobb og yrket som man virkelig ønsker, og bytte jobb når man ser noe som har fast ansettelsesform, og firma tilby å utvikle deg som verdisatt medarbeider. Då får arbeidsgiveren lojale, motiverte ansatte som de vet de kan investere i.

En ung, ledig skogsarbeider var så fattig at han lånte en moped i November fordi det kostet for mye med bussen –  vi måte vente ganske lenge før vi fikk innvilget reiseutgifter til kurslokalene.  Bløtt og kaldt kom han fram ofte.  Han var ivrig å komme seg i jobb! NAV da støttet hans tidligere arbeidsgiver med lønnstilskudd slikt han kunne få jobbe vinterperioden og får opplært på flere maskin osv.

En balanse mellom erfaring og utvikling av fag da var det som NAV kunne takle det ellers sesong arbeidstilstand med. Norge trenger at arbeidstakere har så mye kunnskap for å utføre jobben sin, utvikler seg i firmaet og tilpasser seg endringer i arbeidsmåter. Norge trenger ikke mer sosiale dumping og manipuleringer av ledighets tall.

Og slike tiltak er mye bedre og gunstige for skattebetalere. I Storbritannia er det en fult fleksibilitet i arbeidsmarkedet utenom noen få organiserte yrke. Det er et «rikere» land enn Norge total sett. Men arbeidsledighet er mye høyere og en god del av det er skjulte bak sesong- adjusteringer og feiing av mange vekk fra registrer på «andre tiltak». Arbeidsgivere og markedet egentlig får en enorm tilskudd i at folk kan sparkes men minimale kostnader, fordi staten tar opp regningen for dagpenger etter man får to ukers oppsigelse, eller jobber mindre en 50%. En betydelig andel av det store ufaglærte arbeidsmarkedet flyter inn og ut av arbeidsledighet.

Andre arbeidstakere der borte,  selveste med det høyeste utdanning som finns, holdes på engasjementer i ubestemt periode. Jeg har to bekjente, ektepar, som jobber i finanssektoren i London. Hver tjener cirka en million krone i året. Men de er på årlige engasjement, uten slutt, og dermed ikke får boliglån!

Så er det slikt at jeg kom med litt dårlig innstilling på det norske arbeidsmarkedet. Det vil si jeg hadde lite sanse for lojalitet. En jobb var bare like god som hvor det tar man til, og siden man ofte kunne bli sparket på to ukers advarsel uten særlig grunner i som standard, ett års prøveperiode var det slikt at jeg så på arbeidsgiver i det samme lyset. «Unnværeshet». Gjensidige forbruksvare.

Usikkerhet i en jobb er altså ikke noe motiverende. Jeg tipper an et skjulte ønsker blant næringsdrivende som er politiske aktive i det “blått” er at man kan vifter gulrotten av fastansettelse foran langvarige midlertidige ansatte og får da produktivitet til himmelens! Nei. Du får arbeidstakere som leter etter jobb andre steder eller ser på de fine bilene og bedre boliglåne deres faste medarbeidere får, dyre saker i Norge, og er missunnelig og dyrke negativitet på arbeidsplassen.

Jeg ser lite troverdighet i Frp-Høyere sine påstander at utvidet tillatelse for midlertidigansettelse og fleksibilitet er nødvendig i Norge. Min meningen, bygget på erfaringer, er at dette vil ikke hjelpe unge folk eller langsiktig ledige og delvis ufør’ å komme seg ut igjen i arbeidsmarkedet, og at de er bare en form for unnskyldning eller begrunnelse i et lov som gir makt over til arbeidsgiver. Heller ikke skulle det være at det skjer i dag uansett, dermed skulle lovverket bare gjenspeiler dagens  forretningspraksis.

Foreslått endringer til AML fra Frp-Høyre skal være noe så upopulært at det er rett og slett de som vil da bli midlertidig ansatte i en engangsbruk regjering, som lovet mye på etiketten med kom med en dårlig bismak.

Advertisements